Humeruskondylfraktur, Radial (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär epifysiolysfraktur.

Epidemiologi

Förekommer endast hos barn och är då vanligare hos mindre barn.

Patoanatomi

Frakturen är potentiellt instabil p.g.a. dragkraften som underarmens extensormuskulatur utövar på fragmentet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till flexion/extension i armbågen.

Kliniska Fynd

  • Svullnad och palpationsömhet framför allt radiellt/radiala omfånget av armbågen.
  • Oförmåga till fullt rörelseomfång.

Slätröntgen

Frakturen kan vara svår att se, framför allt vid odislocerad fraktur, detta p.g.a. att ossifikationen inte är fullständig. Komplettera då med röntgen av en den friska armbågen. Dock är den ofta kraftigt dislocerad och ibland ses upp till 180° rotation av fragmentet.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid dislocerad fraktur.

Operation
Öppen reposition och osteosyntes med stift eller skruv. Därefter gipsskena i 3-4 veckor.

Egen Handläggning

  • Odislocerade frakturer behandlas med gipsskena med armen flekterad till 90° under 3-4 veckor.

Acceptabelt Frakturläge
Odislocerad fraktur

Uppföljning

Återbesök till ortopedklinik efter 5-7 för röntgenkontroll. Dessa kontroller kan behöva att upprepas då p.g.a. risken för dislokation.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Icke-läkning (pseudoartros): Kan uppstå om man missar denna fraktur eller om den läker fel.
Valgusfelställning: Kan uppkomma vid en radial fraktur. Barnet får en dålig funktion i armbågen.

Innehållsförteckning

1. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 2. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.