Humerusepikondylfraktur, Ulnar (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av ulnara humerusepikondylen.

Epidemiologi

Den är ovanlig före 10 års ålder.

Skademekanism

Kan förekomma isolerad men är ofta förenad med genomgången eller kvarvarande luxation i armbågen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet har ont och vill inte röra armbågen.
 

Kliniska Fynd

Svullnad och palpationsömhet kring armbågen, framför allt ulnart.

Slätröntgen

Röntgen visar frakturen. Helst utan gips för att få bättre bilder.

Diagnos

Röntgen ger diagnos.

Differentialdiagnos
Suprakondylär humerusfraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs inom öppenvården, på akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid tecken till luxation och fraktur. Luxationen behöver reponeras i någon form av bedövning/narkos och eventuellt kandå också frakturen åtgärdas.
 • Vid stor skada eller nerv- eller kärlskada så bör ortopedjouren/bakjouren kontaktas för operation även nattetid.

Operation
Sluten/öppen reposition och stiftning.

Egen Handläggning

 • Vid odislokerad eller minimalt dislokerad fraktur (se tabell) får barnet en dorsal gipsskena i 90° flexion.
 • Remiss till fysioterapeut.
 • Planera för uppföljning.

Acceptabla Frakturlägen
 • Fraktur med ≤ 1 cm diastas.
 • Fragment som inte är roterat.

Uppföljning

Isolerad fraktur:
 • Återbesök till ortopedklinik efter 7-10 dagar för röntgenkontroll.
 • Återbesök med avgipsning, röntgenkontroll och kontroll av distalstatus 3-4 veckor efter trauma.
 • Remiss till fysioterapeut för rörelseträning (efter avgipsning), om nedsatt rörlighet 8 veckor efter avgipsning så rekommenderas snabbt återbesök.
 • Barnet bör undvika risker 3 veckor efter avgipsning.
Vid samtidig armbågsluxation:
 • Återbesök med röntgenkontroll 1 vecka efter trauma.
 • Nytt återbesök med avgipsning och uppstart av fysioterapi 3 veckor efter trauma.
 • Vid nedsatt rörlighet 4-8 veckor efter avgipsning bör barnet få ett snabbt återbesök.

PROGNOS

PROGNOS

Det finns risk för rörelseinskränkning om frakturen är kombinerad med luxation. Nervskador är oftast av traktionstyp som återhämtar sig.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.