Högtrycksinjektionsskador

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Högtrycksinjektionsskador av rostskyddsvätska, smörjolja eller andra medel.

Skademekanism

  • Uppstår när ett ämne (färg, lösningsmedel, olja, vatten, luft) från t.ex. en sprutpistol eller trasig hydraulslang perforerar huden under högt tryck och sprids i underliggande vävnad.
  • Spridningen sker framför allt i vävnad med lågt motstånd, d.v.s. kring kärlnervsträngar, i senskidor och längs fascior.
  • Ofta är det insprutade ämnet mycket vävnadstoxiskt och skadorna kan bli stora.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Initialt oftast få symtom vilket leder till fördröjning av diagnos. Patienten har dock snart efter injektionen tilltagande värk och svullnad.

Kliniska Fynd

  • Typiskt är att ingångshålet är mycket litet och ger till synes banala skador men att spridningen är omfattande.
  • Tilltagande värk, svullnad, missfärgning och eventuellt allmänpåverkan.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården. Bör handläggas av handkirurg.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid alla högtrycksinjektionsskador.

Egen Handläggning

  • Fall för handkirurg, varför man omgående bör kontakta jourhavande handkirurg.
  • Ta reda på ämnet och omständigheterna och uteslut risk för systemisk påverkan. 
  • Ordinera i samråd med handkirurg antibiotika och ev. tetanusprofylax

Operation

Dessa skador ska alltid exploreras akut och leder ofta till stora friläggningar och sårrevision. Leder inte sällan till amputation av fingrarna.

PROGNOS

PROGNOS

  • Obehandlade skador leder ofta till omfattande nekroser i djupare vävnad med sekundärinfektion.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.