Höftledsluxation, Bakre

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Bakre luxation av höftleden.

Epidemiologi

Sällsynt skada. Vanligaste formen av höftledsluxation.

Skademekanism

Uppstår oftast efter direktvåld mot böjt knä, t.ex. av instrumentpanelen vid frontalkrock.

Patoanatomi

  • Luxationen är ofta kombinerad med fraktur av acetabulums bakvägg. 
  • Det finns risk för bestående skada på n. ischiadicus. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten är smärtpåverkad och kan inte stå på benet. 

Kliniska Fynd

Låret är förkortat då benet ligger lätt flekterat, inåtroterat och adducerat.

Slätröntgen

Påvisar skadan. 

Datortomografi (DT)

Bör utföras för att se om det finns en acetabulumfraktur samt för kartläggning av eventuella fragment som kan ha uppstått. DT är även indicerat efter reposition.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i slutenvården. Patienten ska läggas in. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Akut vid påvisad höftledsluxation. 

Egen Handläggning

Bakre höftledsluxation måste reponeras akut i narkos. Operationsanmäl patienten akut inom 1 timme. Patienten ska vara svältande. Observera att risken för caputnekros ökar snabbt efter några timmar. 

Operation

Sluten reposition utförs med patienten i ryggläge och 90° flexion i höft- och knäled. Man applicerar ett kraftigt drag i femurs längsriktning samtidigt som en assistent utövar mottryck/mothåll på bäckenet. Patienten bör vara muskelrelaxerad. DT-kontroll utförs efter reposition. Patienten kan mobiliseras direkt efter repositionen om acetabulum är hel och leden är stabil.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.