Hamatumfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur i hamatum.

Epidemiologi

Ovanlig skada.

Skademekanism

Uppstår vid volart direktvåld. Stressfraktur kan dock förekomma efter långvarig belastning. Kan t.ex. uppkomma av hammare, racket eller hockeyklubba.

Patoanatomi

Vanligen är det den volart utskjutande kroken, dvs. hamulus (hammaren) på hamatum som frakturerar. Fraktur i corpus kan förekomma, men denna fraktur är mycket ovanligare.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta i handen/handleden.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet volart över hamatum.
  • Smärta vid handledsrörelser.

Slätröntgen

Frakturen kan ofta missas initialt då den inte syns vid slätröntgen av handleden. Det kan behövas undersökning med karpaltunnelprojektion eller DT.

Datortomografi (DT)

Kan vara indicerat vid negativ slätröntgen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid kraftig dislokation av fraktur genom corpus ossis hamati.
  • Vid smärta efter tidigare hamulusfraktur (kan då vara smärtande pseudoartros).

Egen Handläggning

Vid färsk fraktur av hamulus kan man behandla med cirkulärt underarmsgips, scaphoideumgips eller ulnar gipsskena som immobiliserar handleden samt dig. 3-5 under 4-6 veckor.

Uppföljning
Avgipsning och klinisk kontroll efter gipstiden.

Operation

Hamalusfraktur: Vid smärtande icke-läkning (pseudoartros) exstirperar man hamulus.

PROGNOS

PROGNOS

Läkningsförmågan är dålig.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.