Galeazzi-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på radius mellan mitten och distala tredjedelen med samtidig luxation av caput ulnae i handleden.

Epidemiologi

Ovanlig form av underarmsfraktur. Skadan förekommer hos både barn och vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen. Kan även uppstå efter direktvåld.

Patoanatomi

Luxationen sker vanligen dorsalt, men den kan även vara volar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga p.g.a. smärta att röra i underarmen. 

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet över frakturen och handleden.
  • Ibland även instabilitet i distala radioulnarleden (DRU-leden).

Slätröntgen

Röntga underarm och handled. Läget i DRU-leden kan dock vara svårbedömt.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid påvisad fraktur då denna fraktur ska opereras. 

Egen Handläggning

  • Armen fixeras i en lång skena före röntgenundersökning.
  • De flesta patienten bör opereras. Sätt en hög gipsskena och planera för operation subakut (inom 72 timmar). 
  • Skriv recept på analgetika och sjukintyg på upp mot 12 veckor. 

Operation

  • Öppen reposition och fixation av radiusfrakturen med platta och skruvar. Caput ulnae reponeras då ofta samtidigt.
  • Cirkulärgips ovan armbågen 6 veckor med underarm i medelläge avseende pro/supination.
  • Ibland är det nödvändigt med transfixation av caput ulnae med stift.
  • Vid kvarvarande radioulnar instabilitet kan ligamentreinsertion behöva att utföras senare.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.