Fysiolys av caput femoris (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Glidning av caputepifysen (epifysen av caput femoris).

Epidemiologi

  • Caputepifysen kan glida i tidig pubertet.
  • Det är vanligare hos pojkar, och oftast är dessa storväxta/överviktiga.

Patoanatomi

Det sker en glidning i caputepifysen. I extrema fall kan epifysen disloceras helt från collum.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta i höft, lår och knä kan ha funnits en längre tid, men det kan även ha debuterat akut, ibland efter ett trauma. Observera att höftsmärta kan kännas bara i knäregionen.

Kliniska Fynd

  • Vid undersökning finner man smärta och inskränkt rörlighet i höften.
  • Felställning med utåtrotation av benet ses om glidningen är stor.

Slätröntgen

Slätröntgen av höften med Lauenstein-projektion (grodläge) visar glidningen. En tidig glidning kan dock vara svår att se.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom slutenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt/påvisad fysiolys.

Egen Handläggning

Barnet behöver opereras, dock nödvändigtvis inte akut. Lägg in barnet och operationsanmäl patienten.

Operation

  • Höften opereras med spikning (LIH-spikning), inte nödvändigtvis akut, för att förhindra fortsatt glidning.
  • Fram till operationen är avlastning nödvändig, men man kan avstå från sträck.
  • På grund av att glidningen är dubbelsidig i över hälften av fallen, spikar man ofta den andra höften profylaktiskt, men rutinerna varierar mellan sjukhusen.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.