Flexorseneskada, Hand

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada på någon böjsena i handen. 

Epidemiologi

Ovanlig skada.

Relevant Anatomi

Handen har två långa böjsenor till alla fingrar, utom till tummen. De ytliga senorna fäster på mellanfalangen och böjer i PIP-leden, medan de djupa fäster på distala falangen och böjer i DIP-leden.

Skademekanism

  • Flexorseneskada uppstår nästan alltid vid sårskada.
  • Flexor digitorum profundus (djupa böjsenan) eller flexor pollicis longus (tummens långa böjsena) kan rupturera i samband med extensionsvåld mot aktivt flekterad DIP-led. Rupturen sker vanligen vid fästet på distala falangen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att böja i fingret. 

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet volart över DIP-leden samt i proximal riktning över senskidan då senan oftast retraherar sig proximalt.
  • Oförmåga till aktiv flexion i leden.
    • För att undersöka funktionen i den ytliga flexorsenan låser men de övriga fingrarna i extenderat läge. På så sätt fixeras den djupa muskeln och fingret kan böjas enbart med den ytliga senan. Detta gäller inte pekfingret, där den djupa böjmuskeln kan ha en egen muskelbuk.
    • För att testa funktionen i den djupa senan låser man PIP-leden i extension.

Slätröntgen

Kan eventuellt påvisa slitfragment.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via akutmottagningen och därefter handkirurgiska kliniken. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid osäkerhet om flexorsenskada. Vid tydlig flexorsenskada kontaktar man handkirurgen direkt. 

Egen Handläggning

  • Flexorsenskador på handen bör behandlas av handkirurg. Ring till handkirurg direkt för instruktion. Det krävs speciell operationsteknik för att man ska återfå tillfredsställande funktion. Dessutom krävs kvalificerad eftervård med arbetsterapi. 
  • Vid öppen skada ges antibiotikaprofylax och tetanusprofylax. Vid multipla skador kan det vara bra att gipsa handen inför bedömning av handkirurg. 

Operation

Operation sker med reinsertion av senan med suturmaterial, som dras via borrkanaler genom ytterfalangen och knyts över knapp på nageln. Vid kvarstående subluxations-tendens transfixering av leden med stift. Därefter fipsskena 3-4 veckor. Stiften tas bort samtidigt med gipsen medan suturmaterialet tas 2-3 veckor senare.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.