Fingertoppsamputation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Amputation av fingertoppen.

Skademekanism

Ofta skärskada, t.ex. knivskada. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, känselbortfall och kraftigt blödande sår.

Kliniska Fynd

Fingertoppen är avskuren, antingen tvärgående snitt eller volart/dorsalt snitt. Ibland uppstår ett snett snitt. 

Slätröntgen

Vid avskuren fingertopp krävs ingen ytterligare undersökning med röntgen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, via akutmottagningen, ortopedmottagningen och primärvården. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid svårigheter med akuta proceduren. 

Egen Handläggning

Tvär traumatisk fingertoppsamputation: Behandlas med enbart kortning av benet till mjukdelsnivå i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet. Salvkompress och koksaltförband. Omläggning efter 5 -7 dagar. Läkningstid cirka 3-4 veckor, men kan ta flera månader. 
  • Till en en början daglig omläggning med exempelvis zinkförband eller salvkompress.
  • Utstickande ben nyps av till under sårytan före omläggning. Kvarvarande nagelmatrix måste alltid avlägsnas vid kortning av ytterfalang.
  • Täckning av stumpen med lambåplastiker (V-till-Y-plastik eller sidolambåer) ger snabbare läkning, men medför risk för att lambåerna går i nekros om de utföras av ovan operatör.
  • Om bara en liten del av nageln finns kvar, bör man ta bort nagelmatrix för att undvika besvär av en deformerad nagel.
Sned traumatisk fingertoppsamputation med volar defekt: Behandlas med omläggning som vid tvära amputationer.
Sned traumatisk fingertoppsamputation med dorsal defekt: Behandlas genom att korta benet (med gouge-tång) och sy upp volar hud. Observera att digitalnerverna ska dras distalt och avskäras skarpt för att förhindra uppkomsten av amputationsneurom på fingertoppen. Förband och omläggning som vid tvära amputationer. 
Amputation längre proximalt på ett finger:
  • Behandlingsprincipen densamma som vid sneda traumatiska fingertoppsamputationer med dorsal defekt.
  • Vid amputation genom proximala distala falangen gör man exartikulation genom DIP-leden. Nagelmatrix får dock inte lämnas. Digitalnerver måste dras ut och delas någon centimeter upp.

PROGNOS

PROGNOS

Sekundärläkningen kan ta ett par månader, men slutresultatet blir som regel bra.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.