Fingerfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av en eller flera falanger i ett finger. 

Epidemiologi

Vanliga skador. Klämskador med fraktur på fingrarna är vanliga.

Skademekanism

Uppstår vid indirekt våld, fall och direkt våld (t.ex. klämskada). Sårskada och öppen fraktur är vanligt, framför allt vid klämskador på distala falangen.

Patonatomi

Frakturen kan vara intraartikulär eller lokaliserad till diafysen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse i fingret. 

Kliniska Fynd

 • Lokal svullnad och ibland deformitet/felställning av fingret. Relativt ofta ses rotationsfelställning av fingret. 
  • Distala falangfrakturer kan förekomma tillsammans med subungualt hematom (blå nagel) eller nagelluxation.  
 • Rörelsesmärta och inskränkt rörelse. 
 • Palpationsömhet och ibland tydlig instabilitet.

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Observera att rotationsfelställning inte syns på slätröntgen (varför de måste uteslutas med klinisk undersökning). 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Svåra klämskador, framför allt med stora mjukdelskador. 

Egen Handläggning

Liten dislokation: Fraktur i grund- och mellanfalang kan fixeras i 3 veckor till intilliggande finger med ett tvåfingerförband, så att man kan röra i lederna. Även en gipsskena går bra. Vid skador på tummen så gäller fixation med gipsskena (tumskena). Röntgenkontroll efter 1 vecka. Därefter avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor. 
Rotationsfelställning, vinkelfelställning eller förkortning: Utför sluten reposition i fingerbasanestesi. Fixera därefter fingret i skena (metall eller gips). Vid gipsning sätts ofta en volar gipsskena som innefattar även ett angränsande finger. MCP-lederna ska vara i 80-90° flexion och IP-lederna ska vara raka. Sätt kompress eller vadd mellan fingrarna.
 • Vid acceptabelt läge: Får patienten återkomma om 1 vecka för röntgenkontroll. Fixationen bör behållas i 3 veckor, varefter den kan bytas till tvåfingerförband under ytterligare ett par veckor.
 • Vid instabilitet eller icke-acceptabelt läge: Fixera fingret med t.ex. gips. Operationsanmäl patienten. Patienten får därefter gå hem i väntan på operation. 
Proximal ytterfalangfraktur: En tvärfraktur med ad latusfelställning kan påverka nagelbädden och behöver därför opereras. Fixera fingret med t.ex. gips. Operationsanmäl patienten. Patienten får därefter gå hem i väntan på operation. 
Fraktur i proc. unguicularis: Behöver ingen behandling. Dock finns ofta samtidigt ett smärtande hematom under nageln eller nagelluxation (evulsion). Vid reponering av nagelluxationen hamnar frakturfragmenten ofta på plats.  
Subungualt hematom: Ett hematom som täcker > 50 % nagelytan ska tömmas i smärtlindrande syfte. Detta kan göras genom att man gör hål i nageln genom att lätt rotera en kanyl mot nageln till att det blir hål. Ett glödgat gem kan också användas. Ibland krävs det flertal hål. 

Operation

Indikation:
 • Rotationsfelställning, stor diastas i frakturen samt vid intraartikulära frakturer med felställning.
 • Flera fingrar som är frakturerade, framför allt efter en klämskada.
Operationsmetod: Sluten eller öppen reposition och osteosyntes, vanligen med stift. Därefter gipsskena i 3-4 veckor. Avgipsning och stiftdragning efter gipstiden. Därefter mobilisering hos arbetsterapeut. Ibland görs röntgen efter 1 vecka.
 • Vid intraartikulär fraktur krävs exakt reposition och därmed oftast öppen reposition och fixation med stift eller skruvar.

PROGNOS

Prognos

Det är inte ovanligt med en viss rörelseinskränkning.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.