Fingeramputation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Amputation av finger proximalt till proximala delen av distala falangen.

Epidemiologi

Distala amputationer är vanligast.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och blödning. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Avskuret finger.

Slätröntgen

Vid avskuret finger krävs vanligen ingen ytterligare undersökning med röntgen. Dock kan det vid klämskador och ömhet proximalt om amputationen vara indicerat med slätröntgen för att utesluta ytterligare skada. Ofta vill handkirurgen att skadan, oavsett omfattning, ska dokumenteras.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker på akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid proximal fingeramputation. 
  • Vid amputation på tumme (proximalt om IP-leden) eller två eller flera fingrar bör man helst ta kontakt med handkirurgen.

Egen Handläggning

  • Fingertoppsamputationen kan åtgärdas på akuttmottagningen i fingerbasblockad. Mer proximala amputationer bör åtgärds av ortoped eller handkirurgi.
  • Replantation kan vara aktuellt vid amputation av tumme proximalt om IP-leden eller flera fingrar proximalt om PIP-leden. Den amputerade delen (delarna) bör dock vara av god kvalité (inte krosskadade). Misstänker man att en replantation kan vara aktuell ska man genast förpacka fingret för transport. Fingret lindas i kompresser fuktade med fysiologisk koksaltlösning och läggs i plastpåse eller steril handske. Snabb handläggning är nödvändigt, efter 8 timmar är det troligen för sent att replantera. 

Operation

Amputation genom proximala ytterfalangen: Man utför en exartikulation genom DIP-leden. Nagelmatrix får inte lämnas. Digitalnerver måste dras ut och delas någon centimeter upp.
Amputation proximalt genom mellanfalangen: Man behåller falangresten om patienten kan flektera stumpen. Annars exartikulerar man genom PIP-leden med samma teknik som genom DIP-leden.
Amputation proximalt om PIP-leden: Man kortar med gougetång och täcker med volar lambå.
Replantation:
  • Indikation: Amputation av tumme proximalt om IP-leden eller flera fingrar proximalt om PIP-leden. Den amputerade delen (delarna) bör dock vara av god kvalité (inte krosskadade). Total förlust av ett enstaka finger förutom tumme utgör i regel inte indikation för replantation.
  • Metod: Replantation sker med mikrokirurgisk teknik. Ett amputerat finger kan förvaras i ispåsen upp till ett dygn innan replantation utförs medan amputerad del längre proximalt på handen innefattande muskulatur, bör replanteras inom 6-8 timmar. Muskelvävnad är känslig för anoxi och går i nekros efter 4 timmar varm ischemitid.

PROGNOS

PROGNOS

Barn läker mycket bra och man vill helst inte amputera.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.