Femurfraktur, Distal (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur i distala femur.

Skademekanism

Frakturen kan uppstå vid olycksfall under lek och idrott. Trafikolycka är en inte ovanlig orsak. Valgus- eller hyperextensionsvåld är vanligast.

Patoanatomi

Oftast är tillväxtzonen, fysen, skadad, vilket kan ge en tillväxtrubbning om man får en sammanväxning av fysen. Patienten måste därför kontrolleras till avslutad tillväxt. Oftast är dislokationen liten.

Klassifikation

Skadan klassificeras enligt Salter-Harris.

Salter-Harris-klassifikation
Typ 1Skada genom hela fysen utan fraktur i metafys eller epifys.
Typ 2Fraktur i metafysen och skada genom en del av fysen.
Typ 3Fraktur i epifysen med avlösning av det ledytebärande fragmentet även i fysen.
Typ 4Fraktur genom metafys, fys och epifys.
Typ 5Kompression av fysen utan fraktur i omgivande ben. Typ 5 är inte synlig röntgenologiskt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten är som regel smärtpåverkad.

Kliniska Fynd

  • Noteras svullnad och palpationsömhet kring knä och distala femur.
  • Ibland kan dislokationen vara kraftig, och man ser då en yttre felställning. 

Slätröntgen

Slätröntgen är oftast tillräcklig för diagnos och planering av behandlingen. Typ 1- och typ 5-fraktur kan dock vara svåra att se, även om man har jämförande bilder från den oskadade sidan. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är indicerat vid typ 1- och typ 5-fraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid dislocerad fraktur.

Egen Handläggning

  • Vid felställning och smärtpåverkad patient lägger man benet i en stabiliserande skena direkt.
  • Vid odislocerad fraktur sätter man en knäkappa i 3-6 veckor, beroende på ålder. 

Operation

En dislocerad fraktur, framför allt Salter-Harris typ 3 och 4, måste reponeras för att minska risken för tillväxtrubbning. Repositionen kan ofta göras slutet eller öppet om man inte får ett bra frakturläge. Vanligen fixeras frakturen med stift eller kanylerade skruvar. Skruvar måste sättas parallellt med fysen för att inte orsaka ytterligare skada. Postoperativt behandlar man med knäkappa som vid odislocerad fraktur.

Uppföljning

Gipsbehandlad fraktur: Återbesök med klinisk kontroll och röntgen inom 1 vecka.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.