Extensorseneskada, Hand

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada på extensorsena (sträcksena).
 • Denna översikt tar inte upp malletskada. Denna tas upp här.
 • Denna översikt tar inte upp Boutonnièrefinger. Denna tas upp här.

Skademekanism

 • En extensorseneskada kan uppstå vid sårskada, eller genom att man stöter fingret mot något.
 • Hos äldre kan en sträcksenskada orsakas av lindrigt våld eller spontant p.g.a. att senan är degenererad.
 • Senskador mer proximalt på fingret och på handryggen uppstår oftare i samband med skär- och sticksår.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, sårskada och oförmåga/svårighet att extendera fingret.

Kliniska Fynd

Inspektion: Ofta ses en sårskada. 
Rörelse
 • Droppfinger (malletskada): Patienten saknar förmåga att sträcka i DIP-leden.
 • Knapphålsdeformitet (Boutonnièrefinger): Det saknas full sträckförmåga i PIP-leden.
 • Sårskada med total ruptur: Det saknas sträckförmåga distalt om skadan. 
 • Skada av den långa sträcksenan i tummen (EPL): Oförmåga att sträcka i IP-leden. För att påvisa funktion i den långa senan låter man patienten sträcka i IP-leden med fixerad MCP-led.
 • Skada av den korta sträcksenan i tummen (EPB): Oförmåga att sträcka i MCP-leden.

Slätröntgen

Slätröntgen är indicerat för att påvisa en avulsionsfraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid misstänkt eller påvisad extensorseneskada. 

Egen Handläggning

 • Vanligen sutureras senskador av ortoped eller handkirurg. Detta kan göras på akutmottagningen eller på operation. Kontakta därför ortoped eller operationsanmäl patienten (vid säker senskada).
 • Gipsa handleden i extension med fingrarna i lätt flexion och ge antibiotika (t.ex. flukloxacillin) vid öppen skada. Patienten kan därefter skickas hem i väntan på operation.

Operation

 • Öppna senskador på fingret och handryggen sutureras med resorberbar (PDS, Vicryl) eller icke-resorberbar sutur, och handen immobiliseras under 4 veckor i volar gipsskena med handleden i 60° extension och endast lätt flexion i fingrarna.
 • Vid sluten ruptur av den långa sträcksenan till tummen (EPL) gör man en sentransferering: extensor indicis proprius (EIP) sutureras till den långa sträcksenan i tummen (EPL).
 • Vid öppen ruptur av den långa sträcksenan till tummen (EPL) gör man direkt sutur.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god. Dock är rehabiliteringen lång vid dessa skador.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.