Epikondylit, Medial

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Degenerativt tillstånd/skada av senfästen intill mediala epikondylen nedom armbågen.

Epidemiologi

Medial epikondylit (golfarmbåge) är mindre vanligt än lateral epikondylit (tennisarmbåge).

Skademekanism

Överbelastning med irritationstillstånd vid muskelfästena av flexor- och pronatormusklerna. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter. Man tror att irritationstillståndet uppkornmer efter upprepade belastningar på musklerna.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten söker med smärta från armbågens insida. Patienten klagar också över att det gör ont i vardagssituationer, t.ex. när han/hon bläddrar i pärmar eller böcker, vrider ur trasor, plockar ur diskmaskinen och slår med hammaren.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet över mediala humerusepikondylen.
  • Smärta vid flexion av handleden mot motstånd (isometrisk flexion) samt vid isometrisk pronation.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Diagnos

Klinisk diagnos.

Differentialdiagnos
  • Cervikalt utlösta smärtor med utstrålning i armen.
  • Myalgi.
  • Armbågsinstabilitet.
  • Ulnarisneuropati.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs inom öppenvården.

Konsultation

Remiss
Remiss till ortopedklinik vid:
  • Mycket behandlingsresistenta fall. Det är dock ovanligt med operation.

Egen Handläggning

Fysioterapi: Huvudbehandlingen.
  • Skriv remiss till fysioterapeut för excentrisk träning (stretchingövningar).
  • Informera om ergonomi, d.v.s. att patienten ska undvika det som provocerar fram smärtan och använda andra handen.
  • Be patienten införskaffa sig ett epikondylitförband.
Antiflogistikum: T.ex. naproxen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib.
Kortison: Kortisonspruta över punctum maximum över mediala epikondylen (flexorursprunget) är inte förstahandsbehandling men kan ha god effekt. Kortisoninjektion kan ge kortsiktig smärtlindrande effekt men vara negativ för prognosen på längre sikt (förlänger läkningstiden) och rekommendationen blir att kortison i de flesta fall bör undvikas, i alla fall i den tidiga fasen. Om man bestämmer sig för kortison kan man prova med 0,5-1 ml triamcinolon (Kenacort-T, Lederspan, Trica) eller 0,5-1 ml metylprednisolon (Depo-Medrol) vid flexorursprunget (ej i senan). Stick till benkontakt. Möjlig bieffekt är lokal hudatrofi. Kortisoninjektionen kan upprepas upp till 3 gånger.
Annan behandling: Akupunktur och stötvågsbehandling kan provas.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god men tillståndet kan bli långdraget om man inte vidtar ergonomiska åtgärder. Läkningstiden är normalt sett längre för en medial än en lateral epikondylit.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.