Eminentiafraktur (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Avulsionsfraktur av eminentia intercondylaris, antingen främre eller bakre delen. 

Epidemiologi

 • Ses hos barn och ungdom i stället för främre korsbandsskada. Kan dock ses även hos vuxna.
 • Främre avulsionsskada är vanligast.

Skademekasnim

Vridvåld i knäet där man får en upplyftning av eminentia.

Patoanatomi

Eminentiafraktur är barnets korsbandsskada, detta då ben är svagare än ligament hos barn. 

Klassifikation

Modifierad Meyers-McKeever-klassifikation:
 • Typ/grad 1: Odislocerad eller ringa dislocerad.
 • Typ/grad 2: Minimalt dislocerad med posterior kontakt.
 • Typ/grad 3: Dislocerad utan benkontakt.
 • Typ/grad 4: Ingen benkontakt, komminut.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta, svullnad och oförmåga att stå på benet. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad (hemartros).
Palpation: Diffus ömhet runt knäet. 
Rörelse: Kraftig smärta vid rörelse av knäet. 

Slätröntgen

Påvisar vanligen frakturen.

Datortomografi (DT)

Indicerat vid svårighet att kartlägga fragmentet och hur mycket det dislocerat. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen inom ortopediska öppenvården. Vid kraftig smärta bör barnet läggas in. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad grad 3 och 4 eminentiaskada.

Egen Handläggning

 • Behandling beror på typ och felställning. Se tabell nedan.
 • Foten bör inkorporeras i gipset för det finns risk att gipset migrerar i distal riktning annars.

Behandlingsöversikt beroende på Typ
Typ/grad 1
– upplyft i framkant < 5 mm

 • På akuten sätts en dorsal gipsskena med 10-15° flexion (för att främre korsbandet ska slappna av). Återbesök efter 7-10 dagar med byte till knäkappa och röntgenkontroll.
 • Knäkappa under 4-6 veckor. Full belastning gäller.
Typ/grad 2
– upplyft i framkant > 5 mm
 • Opereras inom 10 dagar.
 • Initialt kan man prova sluten reposition då knäleden extenderas fullt, gärna efter tappning, och fixeras i detta läge i knäkappa eller helbensgips.
 • Annars öppen reposition och fixation med skruv, stift, smartnails eller sutur snarast. Kan även görs artroskopiskt.
 • Postoperativ gipsbehandling i 5–6 veckor.
Typ/grad 3
– uppryckt utan benkontakt
 • Öppen reposition och fixation med skruv, stift, smartnails eller sutur snarast. Kan även görs artroskopiskt.
 • Postoperativ gipsbehandling i 5–6 veckor.
Typ/grad 4
– uppryckt utan benkontakt och komminut fraktur
 • Öppen reposition och fixation med skruv, stift, smartnails eller sutur snarast. Kan även görs artroskopiskt.
 • Postoperativ gipsbehandling i 5–6 veckor.

PROGNOS

PROGNOS

 • Ofta får patienten en ökad sagittell laxitet trots att man reponerat adekvat. Dock ses ingen påverkan på funktionen.
 • Om frakturen inte reponeras kan patienten få en sträckdefekt p.g.a. impingement i främre ledkammaren.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.