Diskbråck

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Förskjutning av den inre, mjuka delen av mellankotskivan ut genom den fastare, fibrösa ringen.

Epidemiologi

 • Förekommer i alla åldrar, men är vanligast mellan 40 och 50 år.
 • Kan uppkomma på alla nivåer i ryggen och är vanligast i nedre delen av ländryggen. Diskbråck i halsryggen är ovanligt, men ger då ofta kraftiga besvär.

Etiologi

Diskbråck orsakas av diskdegeneration. Mellankotskivan består av en fibrös ring, anulus fibrosus, som kan brista så att innehållet, nucleus pulposus, tränger ut som ett bråck. Symtomen orsakas troligen av mekaniskt tryck (bråcket trycker på en nervrot) samt av en kemisk påverkan från disken.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

 • Det ger framför allt dermatomlokaliserad smärta, men ibland domning och svaghet i benet.
 • Besvären kan debutera akut, men kommer ofta smygande.

Kliniska Fynd

 • I akuta fall kan man se inskränkt rörlighet i ryggen.
 • Positivt Lazarevic-test (felaktigt Lasegue-test), innebär att man lyfter av rakt ben i ryggläge vilket utlöser utstrålande smärta nedanför knät.
 • Ibland finner man även funktionsbortfall och nedsatt sensibilitet som motsvarar drabbad nervrot.
 • Observera att ett stort centralt diskbråck kan orsaka funktionsnedsättning i flera sakrala nervrötter och ge cauda equina-syndrom med bl.a. urinretention, pares i analsfinktern (minskad sfinktertonus) och ridbyxanestesi.
  • Urinretention beror dock oftare på smärta än cauda equina-syndrom. Smärtlindra patienten ordentligt först.

Symtom vid Lumbala Diskbråck
 L4-syndromL5-syndromS1-syndrom
Lokalisation Höftens utsida, lårets och underbenets framsidaLårets baksida, underbenets utsida, fotrygg och stortåLårets baksida, underbenets bak och utsida, hälens och fotens utsida
Sensibilitet Framsidan och medialsidan av underbenetLateraloch framsidan av underbenet, medialt på fotryggen, stortånBaktill och lateralt på underbenet, laterala fotranden
Muskelkraft QuadricepmuskelnTårnas, särskilt stortåns extensorer, peroneusmuskulaturVadmuskulaturen
Reflex PatellarreflexenAchillesreflexen

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat förutom hos äldre patienter (> 50 år) där det finns misstanke om andra tillstånd, t.ex. kotkompression eller tumör. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

 • Kan vara indicerat i de fall där man överväger operation. Är indicerat akut vid misstänkt cauda equina-syndrom.
 • Det är inte ovanligt att man hittar diskbråck vid en MRT hos personer som aldrig haft symtom.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vid svår smärta där patienten inte kan smärtlindras på akuten eller mottagningen eller vid cauda equina-syndrom läggs patienten in. Annars kan patienten skötas i öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Misstänkt eller bekräftad cauda equina-syndrom. Patienter med cauda equina-syndrom måste opereras akut för att neurologiska bortfall inte ska bli bestående. 
 • Diskbråck med motoriska neurologiska bortfall, t.ex. droppfot eller kraftigt nedsatt styrka i något ben. Kan då bli indicerat med akut/subakut operation.

Egen Handläggning

 • Behandlingen är initialt symtomatisk. Vila och sängläge är inte nödvändigt.
 • Recept på NSAID, muskelavslappnande och försök att undvika opiater.
  • NSAID: T.ex. diklofenak eller etoricoxib (Arcoxia)
  • Muskelavslappnande: Paraflex eller Norflex.
  • Opiater: T.ex. oxikodon depot (Oxicontin, Targiniq)
 • Remiss till fysioterapeut är väldigt viktigt.
 • Från akuten skrivs remiss i första hand till vårdcentralen för uppföljning.

Återbesök

Remiss skrivs till vårdcentralen för uppföljning. Återbesök till ortopedkliniken kan vara vid operationsindikation.

PROGNOS

PROGNOS

Observera att 60-70 % av patienterna blir besvärsfria inom 3 månader, varför det är viktigt att informera patienten om träning och expektans. Hos övriga patienter kan operation övervägas.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.