DIP-leds- och IP-ledsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation i DIP-led eller tummens IP-led.

Epidemiologi

Relativt ovanlig skada.

Skademekanism

Orsakas av hyperextensionsvåld.

Typer

Luxationen kan vara dorsal, volar (ovanligt) eller lateral.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (dock mindre synlig jämfört med luxation i PIP-led).
 • Oförmåga att flektera i den aktuella leden.
 • Kontrollera distalstatus.

Slätröntgen

Kan påvisa ett slitfragment från volarplattans fäste på distala falangen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårigheter till reposition.
 • Större slitfragment med kvarstående subluxationsställning efter reposition (operationsfall).
 • Vid sent diagnostiserade luxationer.

Egen Handläggning

 • Utför sluten reposition genom att dra i fingrets längdriktning och pressa distala falangen till rätt läge. Kontrollera böj- och sträckförmåga samt sidostabilitet. Gör en kontrollröntgen.
  • Vid stabil skada (stabil i sidovackling) ges antingen ett gips i 1-2 veckor eller tvåfingertejpning i 3 veckor. Remiss till arbetsterapeut för rörelseträning som kan påbörjas direkt eller vid avgipsning.
  • Vid instabil skada (instabil i sidovackling) eller dorsal luxation ges gips med lätt flexion i DIP-led i 2-3 veckor, därefter tvåfingertejpning i 1 vecka. Remiss till arbetsterapeut för rörelseträning som kan påbörjas vid avgipsning.
  • Vid volar luxation ges en malletskena eller liknande med extension i DIP-leden i 6 veckor. Därefter remiss till arbetsterapeut för rörelseträning.
 • Vid svårigheter till reposition så finns troligen interponat. Operationsanmäl patienten för öppen reposition, subakut (72 timmar).
 • Vid slitfragment > 1/3 av ledytan med kvarstående subluxationsställning så utförs reposition och gipsning. Operationsanmäl patienten för stiftfixation eller temporär artrodes.
 • Recept på analgetika och sjukintyg.

Operation
 • Vid sent diagnostiserade luxationer kan det vara indicerat med öppen reposition.
 • Större slitfragment (> 1/3 av ledytan) med kvarstående subluxationsställning efter reposition fixeras med temporär artrodes (i 3 veckor) eller stift.

PROGNOS

Prognos

Informera patienten om lokal svullnad och ömhet som kan pågå upp till 1 års tid.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.