Coxitis Simplex (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Coxitis simplex är en aseptisk synovit i höften.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligare hos pojkar och förekommer i 2-10 års ålder, men oftast omkring 6 år.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet får under några timmar eller något dygn tilltagande ont i ljumske, lår och ibland knä och vill inte belasta benet. Observera att höftsmärta kan upplevas enbart i knäregionen.

Kliniska Fynd

  • Allmäntillståndet är opåverkat.
  • Rörelse i höften är smärtsam och rörligheten är inskränkt. 

Slätröntgen

Slätröntgen är normal, men bör göras för att utesluta andra orsaker.

Ultraljud (UL)

Ultraljudsundersökning kan påvisa synovit och exsudat.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt septisk artrit.
  • Vid värk även i avlastat läge och stort exsudat.

Egen Handläggning

  • Det viktigaste i det akuta skedet är att utesluta septisk artrit, som ger allmänpåverkan, feber och förhöjd SR och CRP. Vid tveksamhet är det bäst att lägga in barnet, punktera höften, blododla och behandla som om artriten var septisk. 
  • Om septisk artrit utesluts kan barnet vårdas i hemmet, till en början i sängläge och sittande. Det får komma upp när det vill.
  • Man kan vid behov behandla med ibuprofen (dos efter kroppsvikt). Föräldrarna måste uppmanas att återkomma genast om barnet får feber.
  • Vid värk även i avlastat läge och stort exsudat kan man överväga punktion av höften för tryckavlastning. Remiss skickas till radiologen som utföra proceduren.

Uppföljning

Behöver vanligen ingen ortopedisk uppföljning. Poliklinisk kontroll kan göras efter några dagar via en barnortopedisk klinik eller på vårdcentralen.

PROGNOS

PROGNOS

Förloppet är godartat.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.