Collum radii-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av collum radii.

Epidemiologi

Vanligast hos barn.

Skademekanism

Uppkommer efter fall på utsträckt hand och kan förekomma både isolerat eller i kombination med andra skador.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad. Graden av symtom brukar vara relaterad till graden av felställning.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet och svullnad över collum radii.
  • Rörelseinskränkning av armbåge och underarm.
  • Smärta vid pronation- och supination.

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur.

Datortomografi

Vid tveksamhet rekommenderas DT.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid:
  • Kraftig felställningen > 30°. I avvaktan på operation lägger man en dorsal gipsskena med armbågen i 90° flexion.

Egen Handläggning

  • Vid acceptablet frakturläge immobiliseras armen i en slynga (collar and cuff) under 3-4 dagar. Sedan kan man börja aktiv rörelseträning. Skriv recept på analgetikum. Boka upp patienten på ett återbesök.
  • Instruera om rörelseträning i axel och hand. Gör inga passiva töjningar i armbågen.
  • Skriv en remiss till fysioterapi.

Acceptabelt Frakturläge
Felställningen < 30°

Uppföljning

  • Återbesök till ortopedklinik efter 7 dagar för röntgen.
  • Avgipsning efter 3 veckor.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.