Collum radii-fraktur (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur i collum radii.

Epidemiologi

Förekommer oftast hos barn.

Skademekanism

Uppstår vid abduktionsvåld mot extenderad armbåge, vanligen vid fall under lek.

Patoanatomi

Utgörs ofta av epifyseolys/fyseolys då frakturen går genom fysen (tillväxtbrosket).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse.

Kliniska Fynd

 • Lokal svullnad (oftast måttlig) och palpationsömhet över frakturområdet.
 • Rörelseinskränkning, rörelsesmärtor och smärta vid rotation av underarmen.

Slätröntgen

Kan påvisa frakturen. Betydande dislokation ses ofta. Observera att hos barn under 4-5 år är epifysen inte förbenad. Ta därför jämförande röntgenbild på den friska armbågen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid icke-acceptabelt frakturläge (operation kan då bli aktuell).
 • Vid påverkat distalstatus.

Acceptabelt Frakturläge
Vinkling av ledytan på upp till 15° hos äldre och 30° hos barn under 10 år tolereras.

Egen Handläggning

 • Vid acceptabelt läge ges en armbågsskena (lång skena över armbågen) i 3 veckor.
 • Recept på analgetika (t.ex. paracetamol) och patienten planeras för uppföljning via ortopedmottagningen.
 • Vanligen återbesök efter 7 dagar för röntgenkontroll. Därefter avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor.

Operation

 • Initialt utförs en sluten reposition med eller utan rotation via en TEN-spik insatt i distala radius. Detta utförs i narkos genom att dra i armen, varisera i armbågen och trycka caput på plats. Om en sluten reposition inte hjälper så måste man utföra en öppen reposition. Repositionsläget blir vanligen stabilt hos barn så att osteosyntes inte behövs. I motsats till hos vuxna får caput inte tas bort, eftersom det stör längdtillväxten av radius och en radial deviering av underarmen kan uppstå.
 • Efter reposition ges en dorsal gipsskena med armbågen flekterad 90° i 3-4 veckor.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

 • Det finns stor risk för rörelseinskränkning, som kan bli bestående. Man bör dock inte utföra passiva tänjningar, då dessa kan leda till myositis ossificans och ge bestående rörelseinskränkning, även hos barn.
 • Tillväxtstörning är något som kan uppstå vid collum radiifrakturer hos barn, varför dessa ska följas upp. Risken minskas vid exakt reposition och fixation av ledytebärande fragment samt tidig rörelseträning.

Prognos

Vanligen god.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.