Collum Chirurgicum-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

En typ av proximal humerusfraktur som involverar kirurgiska nacken (collum chirurgicum) av humerus.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre kvinnor eller män med osteopeni, framför allt hos äldre kvinnor med osteoporos.

Skademekanism

Uppkommer oftast till följd av indirekt våld vid fall på utsträckt arm.

Patoanatomi

 • Vid enkla fall är det en tvåfragmentsfraktur (engagerar då bara collum chirurgicum) men kan vara en del av en flerfragmentfraktur i proximala humerus, där caput kan vara frakturerad i flera delar.
 • Förekommer även att caput samtidigt har luxerat framåt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Ofta ses ett hematom och ibland ekkymos samt svullnad över proximala överarmen. 
 • Palpationsömhet över över axeln och proximala humerus. 
 • Kraftig smärta vid rörelse samt oförmåga till aktiv rörlighet. 

Slätröntgen

Slätröntgen ger vanligen diagnos.

Datortomografi (DT)

Vid en komplicerad fraktur kan man ibland behöva att komplettera med DT för kartläggning inför en eventuell operation.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vanligen kan patienten handläggas på akuten. Inläggning vid kraftig smärta eller patienten inte klarar sig hemma.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid fraktur-luxation (d.v.s. om frakturen är kombinerad med luxation).
 • Vid en vinkelfelställning > 30° och/eller > 1 cm ad latus-förskjutning (operation kan då bli aktuell).
 • Vid en vinkelfelställning hos barn som är > 10°, kraftigt förkortad eller vid ad latus-förskjutning (operation kan då bli aktuell).
 • Vid flerfragmentsfraktur (operation kan då bli aktuell).
 • Vid kärl och/eller nervpåverkan.
 • Vid misstanke om instabilitet.

Operation
 • Komplicerade frakturer opereras med öppen platta med vinkelstabila skruvar eller kort märgspik om caput inte är alltför uppsplittrat. Protesoperation kan vara indicerat om caput inte är alltför uppsplittrat. Tidig protesoperation ger bättre resultat än sen.
 • Vid samtidig luxation måste den oftast reponeras öppet.

Egen Handläggning

 • Stabila frakturer (kontakt mellan frakturfragmenten) kan behandlas med en avlastande slynga i 10-14 dagar, i smärtlindrande syfte. Planera för återbesök med röntgenkontroll.
  • Immobiliseras med armen intill kroppen ska ske dygnet runt.
 • Instabila frakturer (mindre kontakt mellan frakturfragmenten) behöver röntgenkontrolleras och slyngan kan bäras i 3-4 veckor. 
 • Ge råd om rörelseträning av armbågsleden samt avlastade pendelrörelser av axeln. 
  • Det är viktigt med rörelseträning så tidigt som möjligt.
 • Skriv remiss till fysioterapeut för rörelseträning. 

Återbesök

Återbesök med röntgen efter 7-10 dagar hos vuxna. Man kan då stabilitetstesta frakturen genom att låta patienten försöka flektera och abducera armen. Om patienten kan detta med måttlig smärta är frakturen relativt stabil.
 • Vid detta återbesök tas beslut om mobilisering hos sjukgymnast, fortsatt immobilisering (3-4 veckor), ytterligare kontroll eller operativ behandling utifrån den kliniska undersökningen och röntgenundersökningen.

PROGNOS OCH KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Icke-läkning (pseudoartros): Kan uppstå till följd av dålig läkning. Kan kräva operativ åtgärd.
Axelstelhet: Rörelseomfånget i axeln blir oftast inskränkt efter en collum chirurgicumfraktur, vilket är ett stort problem. Uppstår p.g.a. bristande fysioterapeutisk träning.

Prognos

 • Frakturerna läker inom 6-10 veckor men detta varierar beroende på ålder, mjukdelsläkning samt den egna träningen.
 • Observera att rehabiliteringstiden kan vara lång upp mot 6 månader och ibland längre.
 • Opererade frakturer kan ta lång tid att läka och kan kräva mycket aktiv rehabilitering för att få en acceptabel funktion.

Innehållsförteckning

1. Humerusfraktur, proximal. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/humerusfraktur-proximal/) 2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 3. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.