CMC-ledsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation av karpometakarpalleden (CMC-leden). 

Epidemiologi

Relativt ovanlig skada.

Patoanatomi

Drabbar oftast CMC-1-led, som är höggradigt instabil. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse. 

Kliniska Fynd

  • Svullnad över området. Synlig felställning. 
  • Oförmåga till rörelse av den berörda leden. 

Slätröntgen

Påvisar luxationen. Vid CMC-ledssluxation av CMC-2-5 rekommenderas DT för kartläggning då det brukar röra sig om luxationsfraktur. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid påvisad CMC-luxation

Egen Handläggning

  • Reposition (om möjlig), gipsskena och planera för subakut operation (inom 72 timmar).

Operation
Behandlas med sluten reposition och perkutan stiftning och gipsskena under 6 veckor.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.