Carpusluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation i någon av handlovens leder. 

Skademekanism och Patoantomi

  • De flesta är frakturluxationer, framför allt den transscaphoida perilunära luxationen.
  • Luxation av enstaka carpalben är sällsynt. Dock förekommer lunatumluxation vid kraftigt extensionsvåld i handleden, lunatum luxerar oftast volart.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning i handen/handleden. 

Kliniska Fynd

  • Svullnad och ibland synlig felställning.
  • Smärta och svårighet/oförmåga att röra i handleden. 

Slätröntgen

Görs initialt men ofta behövs DT. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstänkt/påvisad carpusluxation. 

Egen Handläggning

  • Smärlindring, gipsskena och anmälan till operation, akut eller subakut (inom 72 timmar).

Operation
Öppen reposition: Öppen reposition, ligamentsutur samt fixation med stift och gips utförs vid de flesta frakturluxationer samt isolerade luxationer. Carpalligamentklyvning utförs också om det rör sig om lunatumluxation. Gipsskena i 6 veckor.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Bestående medianuspåverkan: Kan ses vid sent diagnosticerad lunatumluxation.

Prognos

Prognosen beror på skadans omfattning. Oftast har patienten kvarstående rörelseinskränkning i handleden.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.