Capitulum Humeri-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Epidemiologi

Fraktur som förekommer nästan enbart hos vuxna.

Skademekanism

Uppkommer genom fall på utsträckt arm. Capitulumfragmentet disloceras volart proximalt och tippar ofta 90°. Ibland kombinerad med caput radii-fraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse av armbågen.

Kliniska Fynd

Lokal ömhet och svullnad, inskränka och smärtsamma rörelser av armbågen.

Slätröntgen

Frakturen ses vanligen på lateralbilden.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid bekräftad dislocerad (> 2 mm) fraktur (operationsfall).

Operation
Öppen reposition och osteosyntes med skruvar. Därefter röntgen kontroll.

Egen Handläggning

Vid konservativ behandling ges en dorsal gipsskena i 3 veckor.

Återbesök

  • Vanligen återbesök efter 7 för röntgenkontroll.
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor. Därefter remiss till fysioterapeut för rörelseträning.

Innehållsförteckning

1. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.