Bursit, Prepatellär

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Inflammation i bursan (slemsäcken) framför patella.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligt hos personer som har knästående arbete. Hos dessa kan tillståndet bli kroniskt.

Patoanatomi

Inflammationen är oftast aseptisk, men infektion kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad över patella. 

Kliniska Fynd

Man finner rodnad, svullnad och värmeökning framför patella, men ingen hydrops i knäleden.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerad. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via vårdcentralen eller akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid septisk bursit som måste dräneras kirurgiskt. 

Egen Handläggning

  • Punktion bör utföras vid misstanke om infektion. Om punktatet är grumligt, så ska man skicka det för odling. Vid misstänkt infektion bör man dränera bursan och behandla med T. flukloxacillin
  • Om ingen infektion misstänks ordineras antiflogistisk (diklofenak, naproxen) behandling.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.