Bicepstendinit

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Inflammation, mekanisk irritation eller degenerativ process i den långa bicepssenan.

Mekanism

Senan till biceps långa huvud löper i en fåra (sulcus intertubercularis) på caput humeri. Benpålagringar kan göra sulcus trång, och mekanisk irritation kan även förekomma vid inklämningssyndrom.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta över främre delen av axeln som blir värre då patienten lyfter över huvudet. Ibland strålar smärta ner i hela överarmen. 

Kliniska Fynd

  • Man finner ömhet ventralt över caput på platsen för sulcus. Ibland
  • kan man provocera smärta genom att belasta biceps

Slätröntgen

Inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Endast vid misstänkt/bekräftat ruptur av långa bicepssenan hos en ung patient som behöver ha full funktion av bicepssenan och som vill opereras.

Egen Handläggning

  • Behandlingen är symtomatisk med smärtlindring och fysioterapi.
  • Injektion kring senan i sulcusnivå av blandning av kortison och lokalanestetikum ger lindring, men upprepade injektioner kan leda till ruptur av senan
  • Remiss skrivs till fysioterapeut. 

Uppföljning

Patienten kan följas upp inom primärvården.

PROGNOS

PROGNOS

  • Vanligen god prognos.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.