Bicepsseneruptur, Distal

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av distala bicepssenan eller avlösning av senan från tuberositas radii. 

Epidemiologi

Vanligast hos män.

Skademekanism

Uppkommer vid kraftig planerad eller oplanerad belastning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten får akut smärta i armbågsvecket.

Kliniska Fynd

  • Svullnad och ibland hematombildning över armbågsvecket.
  • Genom kroktestet (hook-test) tar man pekfinger och försöker sätta denna under senan. Vid ruptur känner man ingen sena utan man känner tydligt avsaknad av bicepssenan.
  • Sämre kraft vid flexion och vid supination.

Slätröntgen

Slätröntgen kan påvisa ett avslitet fragment från tuberositas radii vid en avulsion. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Ibland bör man komplettera med MRT (eller ultraljud), för säker diagnos, då senan kan ligga kvar i sin kanal distalt.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs via öppenvården, via ortopedmottaningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Om patienten vill opereras. 
  • Vid påverkat distalstatus. 

Operation
Operationen går ut på att refixera med ankare i tuberositas radii via senans kanal. Patienten får därefter en dorsal gipsskena i 90° med lätt supination i 6 veckor. Gipsbyte och suturtagning efter 2-3 veckor. Därefter successiv uppträning med hjälp av fysioterapeut. 

Egen Handläggning

  • Vid icke-operativ behandling sätts en gipsskena (lång skena) i 1 vecka, följt av avlastad rörelseträning i 6 veckor med uppföljning via fysioterapeut. Full belastning tillåts efter 3-4 månader.
  • Recept på analgetika (t.ex. paracetamol) samt sjukintyg. 
  • Vid operationsindikation bör operationen helst ske inom 2 veckor efter skadan.

Återbesök

Vid icke-operativ behandling sker ett återbesök efter 7 dagar avgipsning och klinisk kontroll. Remiss till fysioterapeut. 

PROGNOS

PROGNOS

Vid total ruptur: Avstår man från kirurgisk behandling vid totala rupturer har patienten en kvarstående nedsatt styrka och uthållighet både vid flektion men framförallt vid supination. M. brachialis kompenserar i flexion. Beroende på patientens ålder och aktivitetsnivå kan man sålunda klara sig relativt bra utan operation

Innehållsförteckning

1. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.