Bennettfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär fraktur genom basen av metacarpale 1.

Skademekanism

Frakturen uppkommer vanligtvis efter direkttrauma i tum-pekfingergreppet.

Patoanatomi

Frakturen avskiljs från sitt ulnara-proximala hörn. Skaftfragmentet subluxerar radialt-proximalt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta diffust i basen av tummen samt smärta vid rörelse.

Kliniska Fynd

  • Lokal svullnad.
  • Rörelsesmärta. 
  • Palpationsömhet över basen av tummen
  • Instabilitet i CMC-1-leden.

Slätröntgen

Röntgen verifierar diagnosen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid påvisad Bennettfraktur.

Egen Handläggning

  • Planera för sluten reposition och osteosyntes, subakut (inom 72 timmar), då rutinen är operation. 
  • Sätt gipsskena (kort tumskena) och reponera vid behov.

Operation

  • Reposition sker med traktion av tummen i distal riktning varefter skaftfragmentets bas pressas i volar-ulnar riktning. Perkutan osteosyntes med stift som införs genom basen av metacarpale 1 in i trapezium. Ibland krävs krävs öppen reposition och osteosyntes med stift. Därefter fixation med gipsskena i 4 veckor.
  • Peroperativ röntgenkontroll i gips. Därefter avgipsning och stiftdragning efter 4 veckor. Rörelseträning påbörjas därefter.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.