Bennettfraktur, Omvänd

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Intraartikulär fraktur genom basen av metakarpale 5.

Patoanatomi

Extensor carpi ulnaris (ECU) drar metakarpale 5 i proximal riktning och metakarpalbenet skiljs från sitt radiala hörn. Skaftfragmentet kan subluxera ulnart proximalt.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och nedsatt rörelseförmåga p.g.a. smärta. 

Kliniska Fynd

  • Svullnad och rörelsesmärta.
  • Lokal palpationsömhet och ibland instabilitet. 

Slätröntgen

Påvisar frakturen. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid oklarhet om handläggning. 

Egen Handläggning

Denna fraktur bör opereras. Operationsanmäl patienten subakut (inom 72 timmar) enligt nedan. Sätt en gipsskena (t.ex. radiusskena). Recept på smärtstillande. 

Operation

  • Patienten opereras med sluten reposition och osteosyntes med perkutant insatta Kirschnertrådar som vid Bennettfraktur. Ibland krävs öppen reposition och osteosyntes.
  • Avgipsning och stiftdragning på mottagningen efter 4 veckor.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.