Bäckenskovelfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur i ala ossis ilii.

Skademekanism

Frakturen uppstår vid direktvåld från sidan som t.ex. efter fall eller påkörning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga/svårighet att belasta.

Kliniska Fynd

  • Kraftig smärta vid kompression av bäckenet.
  • Om fragmentet är stort, kan man känna att bäckenvingen är instabil. 

Slätröntgen

Slätröntgen är tillräcklig för diagnos. 

Datortomografi (DT)

DT är indicerat om det finns misstanke om instabil skada på bäckenringen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen. Ibland behöver patienten läggas in för smärtlindring och hjälp med mobilisering.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid skador på bäckenringen som eventuellt måste åtgärdas.

Egen Handläggning

Behandlingen är symtomatisk med smärtstillande läkemedel och fri mobilisering.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.