Axelstatus

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Allmänt

Inspektion: Inspektera patientens hållning, scapulasymmetri och eventuella muskelatrofier.
Palpation:
 • Skelett: Palpera klavikeln, acromion, spina scapulae, scapula, processus coracoideus, caput humerus och humerus.
 • Leder: Palpera SC-led, AC-led, humeroscapularleden (nedan choracoideus).
 • Muskler: Palpera trapezius, deltoideus, triceps, biceps
 • Senor: Palpera distala bicepssenan, långa bicepssenan (ventralt caput humeri), korta bicepssenan (på choracoideus), supraspinatussenan (under acromion).
Distalstatus: Testa för sensorik, motorik och cirkulation.
Rörelseomfång: Det är viktigt att se om det finns någon sidoskillnad när man testar rörelseomfång.
 • Flexion: Testas genom framåtelevation. Mormalt är 165°.
 • Extension: Testas genom att patienten lyfter armarna bakåt. Normalt är -60°.
 • Utåtrotation: Testas grovt genom att be patienten lägga händerna bakom nacken eller att patienten böjer 90° i armbågen och har armen intill kroppen och sedan utåtroterar.  Normalt är 70°.
 • Inåtrotation: Testas grovt genom att be patienten lägga händerna bakom ryggen så högt upp som möjligt. Normalt är -70°.
 • Abduktion: Testas genom att patienten lyfter armarna (med händerna pronerade) rakt ut (lateralt). Normalt är 170°. Scapula börjar att röra sig när axeln kommer upp mot 90° abduktion. Om det börjar röra sig tidigare är det tecken på inskränkt axelrörlighet.
  • Smärta < 120° tyder på inklämning (impingement) medan smärta > 120° tyder på smärta från AC-leden.
 • Adduktion: Testas genom att patienten för armen (med handen pronerad) framför kroppen mot andra sidan. Normalt är -45°.

Specifika Tester

Inklämningstester:
 • Utåtrotationstest: Axeln abduceras 90° och armbågen flekteras 90°nedåt. Be pat utåtrotera, håll emot. Smärta subakromialt tyder på inklämning.
 • Smärtsam båge (painful arc) : Be patienten aktivt abducera axeln. Smärta subakromialt som uppkommer mellan 60-120°tyder på inklämning.
 • Hawkin-Kennedy-test: Axeln flekteras 90° och armbågen flekteras 90°. Inåtrotera därefter axeln passivt. Smärta tyder på inklämning. Testet kan görs i olika lägen i horisontalplanet.
 • Neer-test: Pronera handen och håll skuldran fixerad. Flektera sedan passivt till 180°. Smärta tyder på inklämning.
Supraspinatustest: Testar skador/retningstillstånd i  supraspinatusmuskeln. Låt patienten abducera armen mot ditt mothåll.
 • Jobe-test (Empty can-test): Axeln abduceras 90° men adduceras cirka 30° framåt och inåtroteras med tummen pekande nedåt. Patienten ska trycka uppåt och håll emot. Svaghet/smärta tyder på supraspinatusinklämning.
 • Alternativt supraspinatustest: Axeln abduceras 20° och armbågen flekteras 90°. Håll emot när patienten försöker att abducera mer. Svaghet/smärta tyder på supraspinatusskada.
Infraspinatustest: Testar skador/retningstillstånd i infraspinatusmuskeln. Patienten håller överarmarna längs sidan, böjer armbågen i 90° och håller handen i neutralläge mellan pronation och supination. lnfraspinatus provoceras genom att patienten utåtroterar axeln mot ditt motstånd.
Subscapularistest: Testar skador/retningstillstånd i subscapularismuskeln. Patienten håller överarmarna längs sidan, böjer armbågen i 90° och håller handen i neutralläge mellan pronation och supination. Subscapularis provoceras genom
att patienten inåtroterar axeln mot ditt motstånd.
 • Lift-off-tecken (Gerber-test): Patienten ska hålla armen bakom ryggen, därefter försöka lyfta handen bakåt så den lättar från ryggen. Oförmåga tyder på skada.
 • Belly press (Napoleon-tecken): Patienten håller handen på magen och trycker den inåt så det blir tryck mot magen. Oförmåga tyder på skada.
Bicepsmuskeln:
 • Yergason-manöver: Testar bicepsmuskeln genom att man fattar patientens händer och håller emot när denne försöker supinera underarmen. Smärta tyder på tendinit medan svaghet tyder på ruptur.
 • Hook-tecken: Axeln flekteras 90° och armbågen flekteras 90° riktad medialt, underarmen utåtroterad så tummen pekar uppåt. Man ska då kunna känna biceps distala sena i armvecket, jämför med andra armen. Avsaknad tyder på distal bicepsseneruptur.
AC-ledstest: Patienten sätter sin hand på motsatt skuldra. Smärta vid AC-leden tyder på patologi från AC-leden, t.ex. artros.
Humeroscapulär instabilitet:
 • Apprehensiontest: Axeln abduceras 90° och armbågen flekteras 90° uppåt. Utåtrotera därefter passivt. Smärta tyder på aktuell eller genomgången luxation.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011