Avulsionsfraktur, Bäcken

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Slitfraktur i bäckenet, där ett muskelfäste slits loss från bäckenet. 

Epidemiologi

Det är en vanlig idrottsskada.

Skademekanism

Skadan uppstår i samband med en kraftig muskelkontraktion.

Patoanatomi

Oftast är det fästet för m. rectus femoris på spina iliaca anterior inferior, eller hamstringsmuskulaturen på tuber ossis ischii som lossnar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten upplever smärta och oförmåga att belasta.

Kliniska Fynd

  • Passiv och aktiv rörelse av höften är smärtsam.
  • Palpationsömhet över det avslitna muskelfästet. 

Slätröntgen

Slätröntgen av bäckenet visar avslitning av ett benfragment.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid stor diastas (flera cm). 

Egen Handläggning

  • Behandlingen är symtomatisk med analgetikum och vid behov kryckor.
  • Vid tuberavslitning kan det bli stora mjukdelsförkalkningar som dock inte behöver behandlas. 

Uppföljning
Patienten kan följas upp efter 3-4 veckor, om möjligt på idrottsmottagning.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god, särskilt vid tuberavslitning.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.