Armbågsstatus

Synonymer
Andra stavningar

ÖVERSIKT

Inspektion

 • Titta efter svullnad, missfärgning, ärr, muskelatrofiatrofi.
 • Hydrops i armbågsled: utfyllnad av håligheten ovanför olecranon då armbågen hålls flekterad, svullen radi–humeralled.
 • Be patienten extendera armbågarna. Titta efter felställning, såsom cubitus valgus (underarm vinklad ut från kroppen), cubitus varus (underarm vinklad in mot kroppen). Vanligaste orsak till unilateral felställning är en gammal suprakondylär fraktur.

Palpation

Skelett:
 • Distala humerus suprakondylärt från sidorna. Vanlig frakturlokalisation hos barn.
 • Laterala humerusepikondylen [lateral epikondylit = tennisarmbåge].
 • Mediala humerusepikondylen [medial epikondylit = golfarmbåge].
 • Olecranon med ovanliggande bursa, olecranonfraktur ger oförmåga att extendera armbågen aktivt.
 • Ulna, radius.
 • Caput radi (vanlig frakturlokalisation), håll ett finger på caput radi, pro-/supinera handen, notera rotationen under ditt finger.
Senor: Palpera biceps senfäste i armbågsvecket.
Nerver: N. ulnaris bakom mediala epikondylen.

Rörelseomfång

Undersök flexion, extension, supination och pronation.
 • Flektion/extension är normalt 145°/0°.
 • Supination/pronation med armbågarna in mot kroppen är normalt 80-90° åt vardera håll.

Distalstatus

 • Undersök cirkulation och då a. radialis, a. ulnaris samt kapillär återfyllnad.
 • Undersök sensorik och motorik.

NervSensorikIntrinsisk motorikExtrinsisk motorikBortfallProv
N. radialisHandryggDorsalextension av hand och fingrarDropphandDorsalextension av hand och fingrar
N. medianusPalmarsida radiala 3,5 fingrarTummens palmarabduktionFlektion av handled och fingrarTenaratrofiPalmarabduktion av tumme
N. unarisUlnara 1,5 fingrar + motsvarande del av handInterossei, hypotenar m.m.UlnardeviationHypotenaratrofiAbduktion dig. 2 + PIP-ledsflexion dig. 5

Specifika Tester

Lateral epikondylit (tennisarmbåge):
 • Extensionstest: Be patienten dorsalextendera handleden medan du håller emot. Positivt vid smärta över laterala epikondylen.
 • Pronationstest: Be patienten pronera handen medan du håller emot. Positivt vid smärta över laterala epikondylen.
Medial epikondylit (golfarmbåge):
 • Flektionstest: Be patienten plantarflektera handleden medan du håller mot. Positivt vid smärta över mediala epikondylen.
 • Supinationstest: Be patienten supinera handen medan du håller emot. Positivt vid smärta över mediala epikondylen.
Radialtunnelsyndrom:
 • Hitta Froses arkad (utgå från triangel med hörnen i I, II, III enligt nedan)
 • Laterala epikondylen
 • Mitt i armbågsvecket
 • ca 4 tvärfingrar från laterala epikondylen-där en grop bildas mellan muskelbukarna
 • Froses arkad ligger i tredje hörnet.
 • Tinells test: perkutera i hörn III. Testet är pos vid lokal smärta samt parestesier, domningar och ev smärta i hela radialis utbredningsområde.
Ulnarisinklämning: N. ulnaris kan klämmas på två nivåer, i cubitaltunnel (hög inklämning) och i Guyon-kanal (låg inklämning). 
 • Hög inklämning: Båda tester positiva vid sensorikpåverkan i hela ulnaris utbredningsområde:
  • Tinell-test: Perkutera över cubitaltunnel. Vid positivt test får patienten parestesier i hela ulnaris utbredningsområde.
  • Böjningstest: Flektera patientens armbåge och axel i 30-60 sekunder, observera att patientens handled måste vara extenderad så att Guyon-kanal inte komprimeras samtidigt. Vid positivt test får patienten parestesier i hela ulnaris utbredningsområde.
 • Låg inklämning:
  • Tinnel-test: Perkutera över Guyon-kanal. Vid positivt test får patienten parestesier, domningar och eventuellt smärta palmart i ulnaris utbredningsområde.
  • Böjningstest: Håll patientens handled flekterad i 30-60 sekunder. Vid positivt test får patienten parestesier, domningar och eventuellt smärta palmart i ulnaris utbredningsområde.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011