Armbågsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation av armbågen.

Epidemiologi

 • Vanligast hos barn och yngre vuxna. 
 • Isolerade luxationer ses främst hos barn och ungdom.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen.

Patoanatomi

 • Posteroradial luxation av olekranon är vanligast, dvs. humerus luxerar framåt.
 • Ibland uppstår en samtidig fraktur genom processus coronoideus och ulnar ligamentskada hos vuxna och fraktur genom ulnara humerusepikondylen hos barn. Även samtidig caput radii-fraktur kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig smärta och oförmåga att röra i armbågen. Patienten vill inte röra armbågen p.g.a. smärtan.

Kliniska Fynd

 • Ses en typisk deformering (felställning) av armbågen, där olekranonspetsen skjuter ut posteriort. Ses även svullnad. 
 • Patienten har rörelsesmärta, rörelseinskränkning och lokal palpationsömhet.
  • Palpera även ulnara humerusepikondylen och ulnara kollateralligamentet.
 • Armbågen kan vara instabil till följd av en samtidig skada i mjukdelarna eller i kombination med en fraktur.
 • Glöm inte att kontrollera distalstatus. Skada kan förekomma framför allt på n. ulnaris, men även n. medianus och a. brachialis.

Slätröntgen

Röntgen av armbågen bekräftar luxationen och kan även utesluta samtidig fraktur. Röntgen ska göras före och efter reposition.

Diagnos

Röntgen ger diagnos.

Differentialdiagnos
 • Kondyl-/epikondylfraktur.
 • Suprakondylär humerusfraktur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen. Barn kan behöva att läggas in. 

Konsultation

Ortopedkontakt
Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårreponerbar isolerad luxation. 
 • Vid instabil armbåge efter reposition, vilket är vanligare vid kombinerad luxation och fraktur. Detta kan kräva halvakut operation. Lägg i så fall en provisorisk gipsskena i avvaktan på operation.
 • Fördröjd diagnos av armbågsluxation.
 • Vid luxation kombinerad med andra skador/frakturer:
  • Processus coronoideus: Repositionsläget kan vara omöjligt att behålla.
  • Fraktur av ulnara epikondylen: Ulnara epikondylen kan hos barn vara dislocerad och ibland ligga inne i leden även efter reposition. Syns bäst på en sidobilden. 
  • Komminut/dislocerad caput radii-fraktur: Denna är instabil och kan öka risken för reluxation. Operation kan vara indicerad. 
 • Vid påverkat distalstatus (kärl- eller nervpåverkan): Vid påverkan av nervus medianus efter reposition kan nerven ligga luxerad bakom ulnara epikondylen. Detta är operationsfall.

Operation
Fraktur av ulnara epikondylen: Om epikondylen har dislocerat mer än 5 mm kan den stiftas fast.
Fördröjd diagnos av armbågsluxation: Ibland krävs öppen reposition och transfixation av leden med stift samt gipsskena alternativt extern fixation under några veckor.
Caput radii-fraktur: Vid komminut fraktur kan caput radii extirperas och ersätta det med protes, om det radiala kollateralligamentet lagas.
Processus coronoideus: Vid svårigheter att hålla repositionsläget krävs ibland en osteosyntes av processus coronoideus.

Egen Handläggning

Isolerad luxation: Hos vuxna kan reposition utföras efter t.ex. 5-10 mg midazolam eller 5-10 mg diazepam (Stesolid) och 5-15 mg morfin i.v. eller i narkos. Barn reponeras i narkos. Kontrollera alltid distalstatus före och efter reposition.
 • Luxationen reponeras genom att semiflektera (60°) armbågen och greppa om distala överarmen med patientens hand i supination och trycka med tummarna mot olekranonspetsen samt att dra underarmen i distal riktning.
 • Kontrollera om möjligt sidostabiliteten med sträckt armbåge eftersom kollateralligamenten kan vara skadade.
 • Sätt därefter en dorsal gipsskena (lång skena) med 90-100° flexion i armbågen och underarmen i pronation.
  • Armbågen ska vara flekterad i mer än 90° då det ger bättre stabilitet.
 • Röntgenkontroll efter reposition.
  • Armbågen kan reluxera, även under gipset. 
 • Ge råd om rörlighetsträning i axel och hand under gipstiden. Skriv även remiss till fysioterapeut.
Luxation kombinerad med andra skador
 • Skada på kollateralligament: Enbart vackling vid extenderad armbåge efter reposition kräver inte operativ behandling. Kan behandlas med gipsskena 3 veckor, helst i pronation.
 • Processus coronoideus: Om repositionsläget kan hållas i gips, så gipsas armbågen i 4 veckor. 

Uppföljning

Isolerad luxation:
 • Röntgenkontroll efter 7 dagar på ortopedmottagning. Ibland görs kontroll redan efter 3-4 dagar vid instabil luxation. Armbågen kan reluxera, även under gipset.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter 2-3 veckor. Därefter fysioterapi för rörelseträning hos vuxna. Barn brukar att komma lätt i gång själva.
Luxation kombinerad med andra skador
 • Röntgenkontroll efter reposition och efter 3-4 dagar och ibland efter ytterligare en vecka. 
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter 4 veckor. Därefter fysioterapi för rörelseträning hos vuxna. Barn brukar att kommer lätt i gång själva.

PROGNOS

PROGNOS

Vanligen god prognos. Det är dock inte ovanligt att patienten får en viss sträckdefekt i armbågen som resttillstånd.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.