Akillesseneruptur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av akillessenan (hälsenan).

Epidemiologi

Vanligast hos medelålders män.

Skademekanism

Skadan uppstår oftast under idrott, vanligast badminton.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig och plötslig smärta i vaden. Patienten berättar att det känns som om man får ett slag eller en spark mot vaden eller hälen. Vanligen kan patienten gå på foten efteråt.

Kliniska Fynd

 • En palpabel defekt (diastas mellan senändarna) i senan kan kännas. Även palpationsömhet över senan. Sällan stor svullnad.
 • Ofta svag plantarflektion. Svårighet att belasta
 • Simonds-test (Thompson-test) är positivt.
  • Testet utförs genom att komprimera vadmuskulaturen från sida till sida med patienten i bukläge och fritt hängande fot. Testet är positivt om kompressionen inte ger någon plantarflexion av foten.

Ultraljud (UL)

Diagnosen är klinisk. Ultraljud ska endast göras vid tveksamhet.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Egen Handläggning

Allmänt: Ge patienten tydlig information om behandlingen av skadan. Patienten kan behandlas med gips eller operation. Observera att nästan alla patienter kan behandlas med gips.
 • Gipsbehandling: Finns en liten risk för reruptur. Man kan få något svagare plantarflexion.
 • Operation: Finns risk för infektion, ärrbildning och hudproblem.
Immobilisering i cirkulärgips/ortos: Indicerat hos äldre patienter samt om senändarna når varandra vid plantarflexion av foten.
 • På akutmottagningen sätts en underbensskena med foten i spets. Ge kryckkäppar. Gipset bärs i 4 veckor. Därefter återbesök med kontroll av kraft vid plantarflexion. Då byte till belastningsbar ortos med klackförhöjning (2-3 kilklackar) i 2 veckor och därefter utan klackförhöjning i 2 veckor. Total immobiliseringstid blir alltså 8 veckor. Efter 8 veckor ska patienten till fysioterapeut för träning.
  • Under gipstiden får patienten inte belasta.
  • Under ortostiden får patienten belasta.

Operation

 • Operation kan vara indicerat vid sent upptäckta (>48 timmar) rupturer, rupturer hos aktiva personer under 65-70 års ålder, framför allt patienter med krav på snabb rehabilitering samt när rupturen är belägen nära calcaneus, eller när senändarna inte når varandra vid spetsfot. 
 • Operationen går ut på att adaptera senändarna t.ex. Krakowsutur, Bunnellsutur eller Kesslersutur. Därefter får patienten ett underbensgips i gravitationsspetsfot i 4 veckor. Därefter omgipsning i 90° eller ortos med full belastning under ytterligare 4 veckor.
 • Avgipsning och klinisk kontroll efter 8 veckor. Remiss skrivs då till fysioterapeut för träning.
 • Då det finns risk för DVT bör patienter med riskfaktorer (tidigare DVT/LE, malignitet, p-piller o.s.v.) få trombosprofylax.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

 • Hud/sennekros kan uppkomma efter operativ behandling.
 • Rerupturer är vanligare efter gips- eller ortosbehandling

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.