Acetabulumfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på acetabulum.

Skademekanism

Skadan orsakas oftast av kraftigt våld som t.ex. trafikolycka eller fall från hög höjd. Ofta kombinerad med fraktur på bäckenet. Ibland uppstår en luxation av caput femoris.

Klassifikation och Patoanatomi

Acetabulum består av en främre och en bakre pelare samt ett tak. Frakturen kan grovt delas in i: 
  • Bakre pelarskador: Dessa består av fraktur på bakre pelaren och/eller av acetabulums bakvägg. Skadan orsakas oftast av direktvåld mot böjt knä, t.ex. av instrumentpanelen vid frontalkrock.
  • Främre pelarskador: Dessa består av fraktur på främre pelaren och/eller inom acetabulums framvägg.
  • Transversella skador: Består av skador på såväl främre som bakre pelaren och kan leda till en s.k. central luxation. Skadan kan uppstå vid direkttrauma mot höften.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Ofta kraftig smärta i höften/bäckenet. Oförmåga att belasta på benet. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Vid luxation är benet förkortat och roterat. 
Rörelse: Smärta vid rörelse samt inskränkta rörelser. 

Slätröntgen

Påvisar fraktur genom acetabulum.

Datortomografi (DT)

DT krävs för att kartlägga och klassificera skadan samt för att planera behandlingen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i slutenvården. Patient med omfattande skada eller multipla skador ska läggas in på IVA.  

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid påvisad acetabulumfraktur eller höftledsluxation. 

Egen Handläggning

  • Patienten läggs in. Ordinera trombosprofylax (t.ex. Fragmin) och smärtlindra. Eventuellt ska patienten svälta inför operation.
  • Operationsanmäl patienten akut vid höftledsluxation. 
  • Vid stor dislokation tas kontakt med regionalt traumacenter som utför dessa operationer. Eventuell operativ åtgärd bör utföras inom 1 vecka efter traumat.
  • Vid mycket liten felställning, eller måttlig hos äldre, eller där operativ åtgärd inte bedöms nödvändig eller möjlig kan man avstå operation. Patienten behandlas med stegmarkering i 6-8 veckor efter skadan. Ett alternativ är behandling med fortsatt femursträck och benet lagrat på motordriven kälke under 6 veckor. Äldre patienter kan behandlas med stegmarkering om möjligt annars symtomatiskt med ökande belastning eller rullstol. 

Operation

Sluten reposition: Vid höftledsluxation måste höften reponeras akut för att minska risken för caputnekros.
Femursträck: Kan vara indicerat i avvaktan på operation vid central luxation eller luxation som inte ligger på plats efter reposition. Sträcket belastas med 4-5 kg.
Osteosyntes: Man gör vanligen en öppen reposition och fixation med skruvar och plattor. 
  • Bakre kantfraktur reponeras öppet och stabiliseras med skruvar och platta. Patienten får tidigt mobilisera till gående med stegmarkering under 6-8 veckor.
  • Dislocerade frakturer, framförallt i viktbärade delar av acetabulum, opereras med öppen reposition och stabiliseras med platta och skruvar. Patienten får tidigt mobilisera med stegmarkering under 8-12 veckor.
Höftprotes: Kan vara indicerat vid mycket komminut fraktur hos äldre patienter. Man kan överväga primär eller sekundär (efter läkning) höftplastik.

PROGNOS

PROGNOS

Vid höftledsluxation och acetabulumfraktur finns risk för utveckling av caputnekros och sekundär artros. Om patienten får besvär av artrosen efter några år, kan man ersätta leden med protes.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.