AC-ledskada

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Distorsion, subluxation eller luxation av acromioclavicularleden (AC-leden).

Förekomst

Relativt vanlig skada

Skademekanism

Skadan uppstår vid fall mot axeln, ofta under idrott.

Patoanatomi och Indelning

Skadan kan delas in i tre typer:
 • Grad 1 (distorsion): Endast distorsion/stukning med ledkapselskada utan felställning i leden. Ledspalten kan i detta fall vara lätt-måttligt vidgad.
 • Grad 2 (subluxation/partiell luxation): Ledkapselskada med subluxation där ledytorna har fortfarande kontakt
 • Grad 3 (total luxation): Ledkapselskada och ruptur av lig. coracoclaviculare mellan klavikel och skapula. Vanligare vid högenergetiskt våld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Kan ses en kraftig svullnad eller uppdrivning kring leden, då främst vid total luxation. Vid distorsion/subluxation ses vanligen endast svullnad.
 • Palpationsömhet över AC-leden.
 • Viss inskränkning av rörligheten i axeln p.g.a. smärta.

Slätröntgen

 • Klinisk undersökning samt röntgen av axel och klavikel bekräftar diagnosen.
 • En partiell skada kan ibland vara svår att påvisa med vanlig slätröntgen, varför det ibland kan vara indicerat med provokationsröntgen, där en bild av AC-leden tas när armen belastas med en tyngd (ovanlig undersökning dock).

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

De flesta patienter behöver inte läggas in och kan skötas i öppen vård.

Behandlingsöversikt

 • Smärtlindra, sjukintyg vid behov och informera om rörelseträning.

Sammanfattande Behandlingsöversikt beroende på Typ av Skada
Distorsion/subluxationSymtomatisk behandling och snarast möjligt träning av rörelse och styrka.
Total luxationOperation kan vara indicerad, beroende på patient och funktionsnivå. Kontakta ortopedjour.

Fysioterapi
 • Patienten bör tidigt rörelse- och styrketräna till smärtgräns.
 • Berätta även att man själv kan söka fysioterapeut om man har svårt med rehabiliteringen och/eller om denna fungerar dåligt.
  • Patienten kan följas upp med kontroll av axelfunktionen efter 3-4 veckor.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid operationsindikation, då framför allt om:
 • Dislokationen är mer än en benbredd, främst om patienten har krav på bra axelfunktion framför allt ovan axelhöjd.
  • Dislokation innebär att underkanten på laterala klavikeländen är i nivå med eller ovanför ovankanten på acromion.
Om operation är aktuell, anmäl för subakut operation (inom 72 timmar), ordinera smärtlindring och ge preoperativ antibiotikaprofylax. Vanligen opereras patienten med en hookplatta.

Återbesök

 • Något specifikt återbesök vid konservativ behandling är inte nödvändigt.
 • Hookplattor tas bort efter 3-4 månader på dagoperation.

PROGNOS

Prognos

 • Läkningstiden är i de icke-opererade fallen, cirka 6 veckor.
 • Observera att patienten kan ha smärtor upp till 1 år.

Innehållsförteckning

1. Acromioclavicularledsskada. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/acromioclavicularledsskada/) 2. Akut ortopedi av Lena Hultman och Johannes Järhult, ISBN 9789147094011 3. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020