AC-ledartros

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Artros i akromioklavikularleden.

Epidemiologi

AC-artros förekommer ofta i kombination med impingernent och rotatorkuffproblematik.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Vilovärk, störd nattsömn, oförmåga att ligga på den sjuka sidan och rörelsesmärtor. Smärtorna uppstår speciellt vid arbete med armen utifrån kroppen.
  • Patienten har oftast inte haft några symtom före skadan om besvären uppkommit efter ett trauma.

Kliniska Fynd

  • Palpationssmärta över AC-leden samt smärta vid adduktion av armen och vid abduktion över 150°.
  • Ibland är den aktiva rörligheten nedsatt.

Slätröntgen

Påvosar artros/degenerativa förändringar i AC-leden.
  • AC-ledartros är ett vanligt röntgenfynd hos medelålders och äldre och behöver inte vara symtomgivande.

Diagnos

Anamnes och slätröntgen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården. Patienten kan följas upp inom primärvården. Remiss till ortoped om operation blir aktuell.

Egen Handläggning

Antiflogistikum/NSAID: Ge t.ex. etoricoxib, celecoxib eller naproxen.
Kortison: Injektion med lokalbedövning i AC-leden, t.ex. 1 ml metylprednisolon (Depo-Medrol) med 1 ml mepivakain (Carbocain) 10 mg/ml.
Fysioterapi: Remiss till fysioterapeut för fysioterapi i minst 6 månader.

Konsultation/Remiss

Remiss till ortopedklinik är indicerad vid:
  • Vid stora besvär trots ovanstående behandling och en patient som är positiv till operation.

Operationsmetod
Artroskopisk operation med resektion av laterala klavikeländen.

PROGNOS

PROGNOS

De flesta blir bra av antingen kortisoninjektion eller kirurgi.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.